Instrukcja użytkownika

Rozpoczęcie pracy

Dostęp do aplikacji przesyłany jest na wskazany adres e-mail, po kliknięciu w otrzymany link dokonasz aktywacji konta. W celu dokończenia rejestracji i rozpoczęcia pracy uzupełnij dane według wskazań:

 1. W pierwszym kroku wprowadź dane firmy. Dane możesz uzupełnić ręcznie lub wpisując NIP i przepisując kod z obrazka.
 2. Trzeci drugim to dodatkowe ustawienia takie jak: numeracja faktur (przykładowe wzory lub nadanie własnej), ustawienia domyślnego terminu płatności i waluty, wprowadzenie treści wysyłanych do klientów wraz z fakturą lub przypomnieniem oraz zdefiniowanie jednego lub więcej numerów rachunków bankowych. Istnieje również możliwość dodania logo na fakturze.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i ustawień przejdziesz do pulpitu głównego aplikacji.

Instrukcja do pakietu “fakturowanie online”

Pulpit główny aplikacji MójKsięgowy24

Okno główne wskazuje podsumowanie fakturowania, tj: przychody, ilości dokumentów i status ich opłacenia w miesiącu.

Możesz także wybrać opcję przejścia do pełnej części modułu klikając w ikonę "fakturowania" w menu znajdującym się po lewej stronie, który zawiera: zarządzanie fakturami, możliwość tworzenia zdefiniowanych faktur, a także tworzenie słowników klientów i produktów.

Faktury

Jest to lista wystawionych dokumentów, z możliwością wystawiania kolejnych, modyfikacji, drukowania, wysyłania e-mailem i oznaczania opłacenia.

Dla Twojej wygody na bieżąco wyświetlana jest informacja o statusie opłacenia faktury oraz czynnościach na nich dokonanych (np. wydrukowania, wysłania e-mailem).

Pierwszy dokument

Aby wystawić dokument sprzedaży skorzystaj z przycisku "Fakturowanie" -> "Wystaw dokument" „Wystaw dokument” i wybierz oczekiwany typ dokumentu:

 • faktura VAT,
 • faktura proforma,
 • faktura marża,
 • faktura zaliczkowa,
 • dowód wewnętrzny przychodowy.
Wystawianie faktury VAT
Przed rozpoczęciem wystawiana dokumentów wypełnij dane właściciela. Formularz znajduje się w zakładce "Ustawienia"->"Właściciel" (Pozostałe dokumenty wystawisz w sposób analogiczny)
 1. w pierwszej sekcji określ datę wystawienia dokumentu oraz datę sprzedaży.
 2. w drugiej sekcji wybierz wcześniej dodanego klienta lub dodaj nowego w obecnym miejscu "+", bez konieczności opuszczania dokumentu.
 3. w trzeciej sekcji dodaj jeden lub wiele produktów (usług), określ ceny oraz stawki VAT. Wszystkie pola będą się automatycznie wyliczać wskazując podsumowane wartości.
 4. w czwartej i piątej sekcji określ sposób płatności za fakturę oraz opcjonalnie umieść dodatkowe informacje o wystawiającym, odbiorcy i uwagach.
  Automatycznie wyświetlają się dane wprowadzone w ustawieniach, nie mniej możesz je dowolnie edytować.

Jeśli dokument jest gotowy do wystawienia skorzystaj z przycisku „Wystaw dokument”.

Widok wystawionej faktury

Po dodaniu faktury przejdziesz do widoku z podsumowaniem wystawianego dokumentu (dokonasz tego w dowolnym momencie klikając w numer faktury na liście faktur). Możesz tutaj dokonać edycji dokumentu, wystawić korekty, a także za pomocą górnego panelu ikon: wydrukować, wysłać e-mailem, oznaczyć opłacenie, wysłać przypomnienie, usunąć lub anulować dokument.

Korekta wystawionej faktury

Do wystawionej faktury w prosty sposób możesz wystawić korektę wybierając na liście faktur opcję z przycisku “akcja” “wystaw korektę”.

Uwaga: Nie ma możliwości edycji / usunięcia faktury dla której została wystawiona korekta.

Wystawienie faktury VAT z faktury proforma

Do wystawionej faktury proforma w prosty sposób możesz wystawić fakturę VAT wybierając na liście faktur z przycisku “akcja” opcję “Wystaw FV”.

Zdefiniowane faktury

Opcja ta pozwoli Ci na zdefiniowanie szablonu faktury, którą często wystawiasz dla tych samych klientów, z tymi samymi produktami / usługami. Dzięki temu za każdym razem wystawisz ją dużo prościej i szybciej.

Produkty

W prosty sposób możesz dodać produkt / usługę, które znajdą się w słowniku. Produkt / usługę przywołasz w momencie wystawiania faktury.

Klienci

W prosty sposób możesz dodać swoich klientów, którym często wystawiasz faktury.
Dane możesz uzupełnić ręcznie lub pobrać wpisując NIP i przepisując kod z obrazka. Klienta przywołasz w momencie wystawiania faktury.

Ustawienia

Na tej stronie masz możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych ustawień w dowolnym momencie pracy, a także dokonać zmiany hasła.
Tutaj dokonasz także zmiany w określeniu, czy firma jest płatnikiem podatku VAT.

Instrukcja do pakietu “Fakturowanie + obsługa biura rachunkowego”

Pakiet księgowości online to pakiet “Fakturowanie + obsługa biura rachunkowego” rozszerzony o obsługę biura rachunkowego oraz dodatkowe funkcje.
Instrukcję “Fakturowanie + obsługa biura rachunkowego” znajdziesz tutaj, a w poniższej instrukcji uzyskasz informacje o module koszty oraz księgowość.

Rozszerzony pulpit główny aplikacji MójKsięgowy24

Okno główne wskazuje podsumowanie:

 1. fakturowania (tj. przychody, ilości dokumentów i status ich opłacenia w miesiącu, a także roku),
 2. podatków/ZUS (wysokości składek, numeru rachunku wpłaty, terminów i statusów opłacenia),
 3. informacji o obsługującym biurze.

Koszty

Po przejściu do modułu kosztów znajdziesz wszystkie koszty dodawane przez biuro prowadzące twoją księgowość.

Księgowość

Po przejściu do modułu "księgowość" znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące bieżącej KPiR, a także bieżących rejestrów VAT sprzedaży i zakupu.

Wszystkie wartości przeliczają się automatycznie przy każdej zmianie przeprowadzonej na dokumentach w aplikacji np. dodaniu nowej faktury.

Zamknięty okres dla KPiR

Ikona z kłódką w kolumnie status zakładki KPiR informuje o tym, że biuro rachunkowe zamknęło okres rozliczenia i nie można dokonać już żadnych zmian na dokumentach tego okresu.

Podatek dochodowy

Znajdują się tu informacje dotyczące podatku dochodowego firmy, wynikającego z zaksięgowanych dokumentów przychodowych i kosztowych. Podsumowanie zawiera listę wszystkich miesięcy.

Po kliknięciu w poszczególny miesiąc pojawią się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące podatku dochodowego tego okresu.

VAT

Znajdują się tu informacje dotyczące podatku VAT firmy, wynikającego z zaksięgowanych dokumentów przychodowych i kosztowych. Po kliknięciu w poszczególny miesiąc pojawią się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące VAT tego okresu.

Podatek gotowy do zapłaty

Szary haczyk w kolumnie status w zakładkach podatek dochodowy oraz VAT oznacza, że biuro rachunkowe potwierdziło gotowość do zapłaty podatku.
O tym fakcie zostaniesz poinformowany powiadomieniem systemowym oraz wiadomością e-mail.
Możesz użyć przycisku “podatek zapłacony” aby oznaczyć, że podatek został już zapłacony. Jeżeli w kolumnie status widnieje szara kropka wtedy biuro jeszcze nie oznaczyło gotowości do zapłaty danego podatku.

Składki ZUS

Wyliczone składki ZUS, dostępne dla Twojej firmy. Możliwe do modyfikacji przez firmę jak i biuro.

Dodatkowe uproszczenia

 1. Na większości podstron znajduje się przycisk z literką "i" oznaczający dodatkowe informacje. Po najechaniu kursorem na "i" pojawi się dymek z dodatkowymi wskazówkami/instrukcjami.
 2. Podpowiedzi ikon - po najechaniu kursorem na dowolną ikonę wyświetli się informacja o jej funkcji.
 3. Istnieje możliwość dokonania czynności grupowych na wielu elementach tj. lista faktur.
  Aby dokonać np. wysłania e-mailem wielu faktur, wybierz dokumenty i kliknij na ikonę nad listą.
 4. Sortowanie odbywa się poprzez kliknięcie w wybraną kolumnę. O sortowaniu rosnącym lub malejącym poinformuje Cię niebieska strzałka.
  Aby zmienić sortowanie np. z rosnącego na malejące kliknij ponownie w sortowaną kolumnę.